Pozwolenie na broń

Pozwolenie na broń do celów sportowych
Witamy, poniżej w skrócie procedura uzyskania pozwolenia na broń do celów sportowych. Sam stwierdzisz że nie jest to aż tak skomplikowane jak mogło Ci się wydawać.

Zapisz się do klubu posiadającego licencję klubową Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (na strzelnicy działają dwa kluby Legionowskie Towarzystwo Sportowe oraz Towarzystwo Strzeleckie Bellona – szczegóły w zakładce KLUBY.

Od daty przyjęcia biegnie staż (wymagany staż przez PZSS przy przystąpieniu do egzaminu na patent strzelecki to 3 miesiące).

Zdobądź niezbędną wiedzę i umiejętności dotycząca bezpiecznego i sprawnego posługiwania się bronią palną uczestnicząc w naszych kursach i szkoleniach. Weź udział w kursie przygotowującym do egzaminu na patent strzelecki.

Bierz udział w zawodach strzeleckich (wykazujesz w ten sposób chęć sportowej rywalizacji oraz rozwijania pasji jednocześnie integrujesz się z innymi członkami stowarzyszenia).

Po pozyskaniu wiedzy i odbyciu stażu przystąp i zdaj egzamin na patent strzelecki. Po zdanym egzaminie (część teoretyczna i praktyczna) poczekaj na orzeczenie o zdanym egzaminie (przysłany zostanie pocztą oraz wpisany w portal PZSS).

Po otrzymaniu orzeczenia za pośrednictwem portalu PZSS złóż wniosek o wydanie licencji zawodniczej. Licencja zostanie wydane po przeprowadzeniu procedury. Zostanie zapisana w portalu.

Wykonaj badania lekarskie i uzyskaj stosowne orzeczenia.

Napisz podanie o broń do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (nie zameldowania) Komendanta Wojewódzkiego Policji lub KSP.

Do podania dołącz następujące dokumenty:

ksero dowodu osobistego,
ksero legitymacji członka klubu sportowego
dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 242 zł (potwierdzenie przelewu, numer konta bankowego i aktualne kwoty są na stronach odpowiednich WPA),
2 x zdjęcie (jak do dowodu osobistego),
zaświadczenie o przynależności do klubu (z aktualnym rokiem),
wyciąg ze statutu, lub statut klubu,
inne (należy dołączyć możliwie wszystkie dokumenty dotyczące broni np. legitymację prowadzącego strzelanie, licencję sędziego, legitymację instruktora itd.,
orzeczenie lekarskie,
ksero orzeczenia zdaniu egzaminu na patent,
ksero nadania licencji zawodniczej.
Decyzję administracyjną zezwalającą na posiadanie przez Ciebie broni do celów sportowych otrzymasz pocztą lub odbierzesz osobiście.

Po otrzymaniu decyzji możesz wystąpić o wydanie zaświadczeń uprawniających do nabycia broni palnej.

Z zaświadczeniem możesz już kupić broń.